• نام پروژه:‌ امام قلی خان

  • محل: بندرعباس

سلام
علیمک

 

 نام پروژه: طراحی سازه پارت 1 سیتی سنتر اصفهان
مکان: شهرضا
سال شروع و پایان: 1387-1387
کارفرما: شرکت نصر
هزینه (ریال):  
مدیر پروژه: شرکت محاسبان پارس طرح
سایر دست اندرکاران: نیما قائلی
خدمات ارایه شده در پروژه: خدمات مهندسی – طراحی
روش‌های اجرایی بکاررفته:  
 توضیحات: طراحی سازه اولیه به مساحت تقریبی 200.000 متر مربع، جهت شرکت در مناقصه

img_0561

 

 

پروژه ساختمانی شماره 3

پروژه ساختمانی شماره 3

KOOSHEH.COM

KOOSHEH.COM

KOOSHEH.COM

KOOSHEH.COM