• توضیح 1…

  • توضیح 2…

گروه ساختمانی کوشه بر اساس رسالت خود کلیه امور مربوط به ساخت و ساز شامل اخذ پروانه‌ها و مجوزهای لازم، طراحی، محاسبه، نظارت و اجرای انواع ساختمان‌ها شامل مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن را به انجام می‌رساند. برای آشنایی بیشتر با این خدمات، توجه به تعاریف زیر سودمند است:

· سازه عبارت از هر چیزی مانند خانه، برج، پل، خطوط لوله و وسائل نقلیه است که با در کنار هم قرارگرفتن اجزایی ساخته می‌شود.

 

· ساختمان نوعی از سازه همچون خانه و کارخانه است که از سقف و دیوارها ساخته شده است. بنابراین همه ساختمان‌ها سازه هستند ولی هر سازه‌ای ساختمان نیست.

· طراحی و محاسبه: کلیه فعالیت‌ها و خدماتی که منجر به تهیه و تایید طرح‌های ساختمانی و نقشه‌ها و مدارک فنی لازم در زمینه رشته‌های مختلف مهندسی ساختمان از جمله معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی می‌گردد. در این میان، طراحی معماری و محاسبه سازه کلیدی‌تر می‌باشند.

– معماری هنر یا علم طراحی و خلق ساختمان‌هاست. توجه به نور ساختمان و مشرفیت از جمله معیارهای کلیدی در معماری ساختمان است.
– محاسبه یا تحلیل سازه، تعیین اثرات بارهای وارد بر سازه‌های فیزیکی و اجزاء آن‌هاست. بارهای وارد بر سازه ساختمانی شامل وزن اجزای مختلف اسکلت (تیر، ستون)، وزن وسایل ساختمان، وزن افراد استفاده‌کننده از ساختمان و بار ناشی از زلزله و باد می‌باشد.

· اجرا یا احداث ساختمان عبارت است از تجهیز کارگاه، آماده‌سازی، پی‌سازی، اسکلت‌سازی، سفت‌کاری، نازک‌کاری، اجرای تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، محوطه‌سازی، حصارکشی و امور مربوط به مدیریت، اجرا و ساخت و ساز تا بهره‌برداری. علاوه بر احداث، انواع دیگر عملیات اجرایی ساختمان عبارتند از تخریب، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا.

· نظارت: مجموعه خدماتی است که برای حصول از انطباق عملیات ساختمانی و تاسیساتی با نقشه‌ها و مشخصات فنی عمومی و خصوصی کار ارائه شده توسط مهندسان طراح و محاسب انجام می‌گیرد.

خدمات ویژه. علاوه بر خدمات معمولی که در پروژه‌های ساختمانی وجود دارد، کوشه خدمات ویژه‌ای همچون طراحی و اجرای بام سبز، بهره‌برداری از انرژی‌های پایدار در ساختمان چون باد، آفتاب و….. را نیز در دستور کار خود دارد.